دانستنی های معماری

برای آن کسی که هدفش مشخص نیست<>از هر راهی برود درست رفته

لغات و اصطلاحات معماری

لغات و اصطلاحات معماری

step – stair : پله

 

foundation : فونداسیون –  پی

 

ceiling : سقف

 

concrete : بتن

 

Interior design : طراحی داخلی

 

Brick : آجر

 

Plaster : گچ

 

Structural concrete : سازه بتنی

 

Structural steel : سازه فلزی

 

Beam : تیرآهن

 

Column : ستون

 

Light weight concrete : بتن سبک

 

Land : زمین

 

Building : ساختمان

 

town - Urban planning : شهرسازی

 

Precast concrete : بتن پیش ساخته

 

Contractor : پیمانکار

 

Foul water : آب آلوده

 

Potable water : آب آشامیدنی

 

Ditch : آبراه ، جوی  

                                     

Architect : معمار

 

Architecture : معماری

 

Construction : ساختمان سازی

 

Rein forced : مسلح شده

 

Glass : شیشه

 

Slope : شیب

 

Timber : الوار چوب

 

Survey : آمارگیری

 

Planning : برنامه ریزی

 

Wood : چوب

 

Quantity : کمیت

 

Quality : کیفیت

 

enviroment : محیط زیست

 

Drawing : کشیدن

 

Masonary : سنگ کاری

 

Pipe : لوله

 

Area : مساحت

 

Flat roof : بام صاف

 

Front elevation : نمای روبرو

 

Cross section : برش عرضی

 

Hand rail : نرده پله

 

Paint : رنگ

 

Plan : نقشه

 

Circumference : محیط

 

Edge : لبه

 

Bill of quantities : صورت وضعیت

 

Scheduling : زمان بندی


Consultant :
مشاور

 

Air circulation : چرخش هوا

 

Air condition : تهویه مطبوع

 

Hinge : لولا

 

Tile : کاشی

 

client : کارفرما

 

Structural engineer : مهندس محاسب

 

Natural light : نور طبیعی

 

Force : نیرو

 

Compressive stress : نیروی فشاری

 

Pre stressed : نیروی کششی

 

Demolition : خراب کردن

 

In situ concrete : بتن درجا

 

Rural : برون شهری

 

Urban : شهری

 

Area : مساحت

 

Environment : محیط زیست

 

Culture : فرهنگ

 

Demand : تقاضا

 

Supply : عرضه

 

Retaining wall : دیوار حائل

 

Piched roof : بام شیبدار

 

Aesthetic :نما- زیبا شناسی

 

Civilization : تمدن

 

Equal : مساوی

 

Tools : ابزار

 

Industrials : صنعتی

 

Materials : مواد 

 

Weight : وزن

 

Site : زمین 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 23 مهر1391ساعت 2:53 بعد از ظهر  توسط مهدی شتاوی زاده  |